За нас

“ТЕХНОТЕКС” АД е една от водещите фирми на вътрешния и международния пазар в България в производството на технически, интериорни тъкани и електропроводими ленти, въжета и мрежи.

Предимства на “ТЕХНОТЕКС” АД:
• Стратегическо разположение на базата в близост до главни артерии от пътната мрежа в страната: автомагистрала “Тракия”;
• Добре оборудвана база в град Пазарджик;
• Квалифицирана работна ръка;
• Гъвкавост и бързина на производството;
• Предварително договаряне и реализиране на различни продукти, според желанието на клиента;
• Персонално договаряне начините на плащане и цените на продуктите;
• Качествена изработка на продуктите;

Сайтът е изработен по  Проект BG 2004/016-711.11.01-1.047 – „Технотекс – квалифицирани работници за нова модерна техника”. Програма ФАР, проект “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”